Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4444/00077/10062021/171832 - 43MHCRW
Дата/Час: 10.06.2021 17:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607395 / 2021-04-01 / 241 / щ1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: БОЯН. БРАТОВАНОВ, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Лоза, адрес: с. ЛОЗА.
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Лоза - с. ЛОЗА.
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5618АМ
Километри: 0
Превозва се от: БОЯН БРАТОВАНОВ
Спедитор: Христо Цонев (Б1265)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.33 м³
Общо: 1 бр. / 0.33 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 12 бр. / 2.2 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 8
Куб.м³ 0.82 м³
Общо: 8 бр. / 0.82 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 11
Куб.м³ 0.66 м³
Общо: 11 бр. / 0.66 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 13
Куб.м³ 1.41 м³
Общо: 13 бр. / 1.41 м³
Всичко: 45 бр. / 5.42 м³