Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00045/10062021/170606 - 6AW5Y7W
Дата/Час: 10.06.2021 17:43
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5907ВК
Номер на ремарке: ЕВ0129ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.92 м³
Общо: 3 бр. / 24 пр.м³ / 13.92 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 10.45 м³
Общо: 2 бр. / 19 пр.м³ / 10.45 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 3 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 8 бр. / 50 пр.м³ / 28.22 м³