Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00133/10062021/183923 - IUZ1JM9
Дата/Час: 10.06.2021 18:39
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО5592СС
Номер на ремарке: СО1649ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Иво Иванов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.6 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 32.5 м³
Общо: 5 бр. / 50 пр.м³ / 32.5 м³
Всичко: 7 бр. / 54 пр.м³ / 35.1 м³