Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00066/11062021/074549 - RL1FVTN
Дата/Час: 11.06.2021 07:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604724 / 2021-03-08 / 110 / т
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Христо Иванов, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Куцина, адрес: ул Магистрала 12
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Куцина - ул Магистрала 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1392АР
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Савов
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 3 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³