Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4523/00067/11062021/075115 - XE17PAG
Дата/Час: 11.06.2021 07:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604724 / 2021-03-08 / 110 / т
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Николай Петров, обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, адрес: ул Дряновска 8
Направление: Обл. Ямбол, Общ. Ямбол
Адрес: гр. Ямбол - ул Дряновска 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН7265АТ
Километри: 0
Превозва се от: Божидар Петров
Спедитор: Николай Иванов (А5850)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 3 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³