Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00100/11062021/080210 - 828ROAU
Дата/Час: 11.06.2021 08:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №602982 / 2021-02-23 / 1158 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Сейфеттин Чакар, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Правда, адрес: ул. Мелниците 2
Пътува до:
Получател: Сейфеттин Чакар, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Правда, адрес: ул. Мелниците 2
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Правда - ул. Мелниците 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 9.6 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 9.6 м³