Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00455/11062021/083543 - TGUR2C0
Дата/Час: 11.06.2021 08:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609290 / 2021-04-16 / 32 / в
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Ловела ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Стефан Караджа - lat 43.86 Lon 26.73
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р06010
Километри: 0
Превозва се от: Румен
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8 м³