Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00534/11062021/082041 - 628AHEG
Дата/Час: 11.06.2021 08:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610390 / 2021-04-26 / 72 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: НиколаМарков, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: Ул.Плиска4
Пътува до:
Получател: НиколаМарков, обл. Разград, общ. Самуил, с. Владимировци, адрес: Ул.Плиска4
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - Ул.Плиска4
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: НурджанНедрет
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 5 м³
Общо: 20 бр. / 5 м³
Всичко: 20 бр. / 5 м³