Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00143/18062021/120842 - E7IFD0L
Дата/Час: 18.06.2021 12:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610027 / 2021-04-22 / 95 / м
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Богдан Йонев, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Възтанническа 30
Пътува до:
Получател: Богдан Йонев, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Възтанническа 30
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Възтанническа 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8345АМ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Ненов
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³