Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00235/18062021/121931 - 8T14UKL
Дата/Час: 18.06.2021 12:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609157 / 2021-04-15 / 469 / е
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Пътува до:
Получател: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Гърдевци - ул Панака 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8495ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Иванов
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 17
Куб.м³ 1.78 м³
Общо: 17 бр. / 1.78 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 35
Куб.м³ 2.07 м³
Общо: 35 бр. / 2.07 м³
Всичко: 52 бр. / 3.85 м³