Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00326/18062021/125143 - P9DS3YP
Дата/Час: 18.06.2021 12:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614233 / 2021-05-30 / 1009 / д
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Шосе
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05289
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Матев
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 10.25 м³