Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00144/18062021/130219 - QVEXSJ5
Дата/Час: 18.06.2021 13:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612734 / 2021-05-18 / 91 / ж
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Иванца Стоянова, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Перущица 19
Пътува до:
Получател: Иванца Стоянова, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Перущица 19
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Перущица 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: NХ54LСZ
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Конов
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³