Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6612/00044/18062021/132525 - NHR4QRM
Дата/Час: 18.06.2021 13:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610346 / 2021-04-26 / 480 / д2
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: Йордан Бобонков, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Цвикев 65
Пътува до:
Получател: Джаки-75ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Върбовка, адрес: ул. 30, ЕИК: 200224694
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: с. Върбовка - ул. 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: VТ7674КS
Километри: 0
Превозва се от: Стамен Петров
Спедитор: Стойчо Найденов (1184)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³