Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4580/00083/18062021/131508 - 7VTYO2F
Дата/Час: 18.06.2021 13:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608157 / 2021-04-08 / 1 / п
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: ГОРАИНВЕСТ РБ ЕООД, обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, адрес: западна индустриална зона, ЕИК: 206345005
Пътува до:
Получател: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Велде България
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9256КК
Номер на ремарке: Р1926ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Дочев
Спедитор: Илия Тодоров (А-8206)
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 30
Куб.м³ 3.18 м³
Общо: 30 бр. / 3.18 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 31 бр. / 50 пр.м³ / 30.68 м³