Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00060/18062021/134152 - 5PEQDJE
Дата/Час: 18.06.2021 13:27
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8966ВН
Номер на ремарке: ВТ6152ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Василис Ванетикидис
Спедитор: Росен Киров (А 8174)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 12.65 м³
Общо: 2 бр. / 23 пр.м³ / 12.65 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 5 бр. / 46 пр.м³ / 25.85 м³