Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00136/18062021/132806 - 9SGMBEA
Дата/Час: 18.06.2021 13:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607422 / 2021-04-01 / 57 / в
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Демир Желев, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Баланска 18
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Баланска 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6171АА
Километри: 0
Превозва се от: Невян Ненов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³