Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11762/00029/18062021/132907 - OVS6AV6
Дата/Час: 18.06.2021 13:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614134 / 2021-05-28 / 64 / а
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Пътува до:
Получател: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1609АТ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Йонков
Спедитор: Мария Николова (Б 5500)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³