Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11762/00030/18062021/133234 - RO4DTG0
Дата/Час: 18.06.2021 13:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612681 / 2021-05-18 / 63 / и
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Пътува до:
Получател: Лескомерс трейдинг ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1609АТ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Йонков
Спедитор: Мария Николова (Б 5500)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³