Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12599/00015/18062021/142221 - M629G10
Дата/Час: 18.06.2021 14:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №615862 / 2021-06-11 / 43 / е
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Орловска 164
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0112АР
Километри: 0
Превозва се от: Христо Досев Христов
Спедитор: Димитър Азманов (НУГ 1128)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.41 м³
Общо: 1 бр. / 0.41 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 20 бр. / 3.3 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 9
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 9 бр. / 0.92 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 14
Куб.м³ 0.85 м³
Общо: 14 бр. / 0.85 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.85 пр.м³
Куб.м³ 0.85 м³
Общо: 1 бр. / 0.85 пр.м³ / 0.85 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 9
Куб.м³ 1.32 м³
Общо: 9 бр. / 1.32 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2.31 пр.м³
Куб.м³ 2.31 м³
Общо: 1 бр. / 2.31 пр.м³ / 2.31 м³
Всичко: 55 бр. / 3.16 пр.м³ / 9.96 м³