Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11882/00037/18062021/143540 - YNHXKXO
Дата/Час: 18.06.2021 14:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613162 / 2021-05-21 / 10241 / о
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Лес 1979" ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."св.св.Кирил и Методий" 2, ЕИК: 104697316
Пътува до:
Получател: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул. "Софийско шосе" № 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6774ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Асен Василев
Спедитор: Павел Тотев (А 4435)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.99 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³