Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00327/18062021/143646 - IV24EN1
Дата/Час: 18.06.2021 14:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614233 / 2021-05-30 / 1009 / д
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - Шосе
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05030
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 3 бр. / 28 пр.м³ / 15.9 м³