Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4580/00084/18062021/144601 - Y8WVFM1
Дата/Час: 18.06.2021 14:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608157 / 2021-04-08 / 1 / п
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: ГОРАИНВЕСТ РБ ЕООД, обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, адрес: западна индустриална зона, ЕИК: 206345005
Пътува до:
Получател: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Шумен, Общ. Нови пазар
Адрес: гр. Нови пазар - Ники Еоод
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0853КС
Номер на ремарке: ВТ0590ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Цветанов
Спедитор: Илия Тодоров (А-8206)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 258
Куб.м³ 29.96 м³
Общо: 258 бр. / 29.96 м³
Всичко: 258 бр. / 29.96 м³