Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00061/18062021/154515 - 2YGOXKD
Дата/Час: 18.06.2021 15:30
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8714ВС
Номер на ремарке: ВТ0746ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Вантов
Спедитор: Росен Киров (А 8174)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 5 бр. / 46 пр.м³ / 26.1 м³