Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00236/18062021/155557 - ZCULF1G
Дата/Час: 18.06.2021 15:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609156 / 2021-04-15 / 379 / с
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Пътува до:
Получател: ЕТ КЪРШЕВ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. В.Левски №11, ЕИК: 104120418
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Гърдевци - ул. панака 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8495ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Иванов
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 10
Куб.м³ 1.09 м³
Общо: 10 бр. / 1.09 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Минни подпори
Брой 31
Куб.м³ 2.05 м³
Общо: 31 бр. / 2.05 м³
Всичко: 41 бр. / 3.14 м³