Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11204/00136/22072021/142300 - GICAC94
Дата/Час: 22.07.2021 14:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №588194 / 2021-01-01 / 92 / и
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7304ВН
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Куртов
Спедитор: Димитър Димитров (А 6270)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 1.98 м³
Общо: 6 бр. / 1.98 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 30
Куб.м³ 5.23 м³
Общо: 30 бр. / 5.23 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 22
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 22 бр. / 2.24 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 5
Куб.м³ 0.39 м³
Общо: 5 бр. / 0.39 м³
Всичко: 63 бр. / 9.84 м³