Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7234/00259/22072021/141631 - 4XXAEMI
Дата/Час: 22.07.2021 14:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587524 / 2020-12-30 / 67 / з
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ТЕДИ 2014 ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, адрес: ул. Стефан Караджа № 12, ЕИК: 202377965
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Гурково
Адрес: с. Пчелиново - до отбивка на Хаинбоаз
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ2441АН
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Кънев
Спедитор: Мая Николаева (Б 3785)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³