Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4501/00068/22072021/141814 - S47MCDP
Дата/Час: 22.07.2021 14:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604002 / 2021-03-02 / 47 / к
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ОРФЕЙ 2007 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: ул."Втора" №7, ЕИК: 104683594
Пътува до:
Получател: ОРФЕЙ 2007 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: ул."Втора" №7, ЕИК: 104683594
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Вонеща вода - ул."Втора" №7
Данни за ПС:
Номер на ПС: Х7202АМ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Рашев
Спедитор: Николай Николов (НУГ 1130)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³