Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00073/22072021/143453 - IVXA5O7
Дата/Час: 22.07.2021 14:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614234 / 2021-05-30 / 1009 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Апостолов
Спедитор: Росен Киров (А 8174)
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 13.2 м³
Всичко: 2 бр. / 48 пр.м³ / 25.2 м³