Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00629/22072021/143913 - ZTAASLA
Дата/Час: 22.07.2021 14:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612814 / 2021-05-19 / 1130 / б
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Къдърака ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: Детелина 6
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Шумен, Общ. Каолиново
Адрес: с. Климент - Товарителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7974АР
Километри: 0
Превозва се от: Ивайло Димитров
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 10 бр. / 2.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 8.45 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 8.45 м³
Всичко: 11 бр. / 13 пр.м³ / 11.05 м³