Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/00781/22072021/150941 - IFIYS25
Дата/Час: 22.07.2021 14:22
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: "Фазерлес"АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5822СК
Номер на ремарке: СС5283ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Пенев
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 2 бр. / 24 пр.м³ / 12 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Всичко: 4 бр. / 48 пр.м³ / 23.6 м³