Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00269/22072021/142219 - YL4EBA1
Дата/Час: 22.07.2021 14:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №600063 / 2021-02-02 / 23 / з
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: КИД Г.О. Груп ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: Иван Момчилов 3, ЕИК: BG200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - Иван Момчилов 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6408КМ
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 45
Куб.м³ 2.25 м³
Общо: 45 бр. / 2.25 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.48 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.48 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Всичко: 47 бр. / 6 пр.м³ / 5.97 м³