Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00350/22072021/150158 - WLVX6W2
Дата/Час: 22.07.2021 14:27
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6491АК
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Арнаудов
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 23.4 м³
Общо: 1 бр. / 36 пр.м³ / 23.4 м³
Всичко: 1 бр. / 36 пр.м³ / 23.4 м³