Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00351/22072021/151819 - BUP2S7P
Дата/Час: 22.07.2021 15:19
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Еко кошер ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: гр Стражица, ЕИК: 201517390
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - гр Стражица
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8260КА
Километри: 0
Превозва се от: Борислав Иванов
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 36
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 36 бр. / 7.2 м³
Всичко: 36 бр. / 7.2 м³