Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9398/00043/22072021/143634 - KV9H952
Дата/Час: 22.07.2021 14:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №605864 / 2021-03-18 / 566 / в
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГЛОБАЛ ЛЕС ИНДЪСТРИ ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. Стара Планина № 150, ЕИК: 204352428
Пътува до:
Получател: Тича 2014 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, адрес: ул. Д. Войников 2а, ЕИК: 202970148
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: гр. Павликени - ул. Ат. Хаджистанчев14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ9355ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Колев
Спедитор: Христо Мънков (1616)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³