Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00805/22072021/144306 - UZBIF3M
Дата/Час: 22.07.2021 14:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619991 / 2021-07-13 / 87 / и
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 43.986946. 26.631426
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05030
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.1 м³