Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00630/22072021/145259 - KJYG135
Дата/Час: 22.07.2021 14:36
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Къдърака ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: Детелина 6
Пътува до:
Получател: Ет Зорина 95, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул Георги Киров 22, ЕИК: 118556596
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул Георги Киров 22
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0637СВ
Номер на ремарке: СС0706ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Шевкет Ахмед
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 52
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 52 бр. / 14.3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 13 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 13 м³
Всичко: 54 бр. / 20 пр.м³ / 27.3 м³