Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11850/00172/22072021/144518 - ACDB5WS
Дата/Час: 22.07.2021 14:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614520 / 2021-06-01 / 253 / ч1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: гр. Дряново - ул.Борова гора 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5537ВА
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Минчев
Спедитор: Мирослав Иванов (Б 6863)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³