Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00807/22072021/145941 - PF0DGUJ
Дата/Час: 22.07.2021 14:53
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ерол Керим
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 27.9 м³
Общо: 3 бр. / 45 пр.м³ / 27.9 м³
Всичко: 3 бр. / 45 пр.м³ / 27.9 м³