Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4444/00093/22072021/145338 - GBF86GH
Дата/Час: 22.07.2021 14:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №617820 / 2021-06-28 / 360 / ж
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: ЕТ. МИРА91, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Ореш, адрес: ген. ДРАГОМИРОВ 10
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Ореш - ген. ДРАГОМИРОВ 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9011ВТ
Километри: 0
Превозва се от: АНАТОЛИ. МИХАЙЛОВ
Спедитор: Христо Цонев (Б1265)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³