Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00421/15092021/105337 - DFR0EPK
Дата/Час: 15.09.2021 10:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611428 / 2021-05-10 / 170 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4609ВХ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: диян Стефанов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 46
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 46 бр. / 5.4 м³
Дървесина: Липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 15 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 5.52 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.52 м³
Всичко: 48 бр. / 42 пр.м³ / 25.92 м³