Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00683/15092021/105449 - YAC8GH4
Дата/Час: 15.09.2021 10:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587774 / 2020-12-31 / 52 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Физическо лице по чл.193, адрес: , ЕИК: 193
Пътува до:
Получател: Нежиати Джумала, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Стефан Караджа, адрес: улица Отец Паисий 3
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Стефан Караджа - улица Отец Паисий 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7603СС
Километри: 0
Превозва се от: Венци Димитров
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³