Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00787/15092021/105855 - K1ESI0G
Дата/Час: 15.09.2021 10:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620143 / 2021-07-13 / 220 / в
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Стани лес Силистра, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Стани лес Силистра, ЕИК: 204358089
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Стани лес Силистра
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9257АН
Километри: 0
Превозва се от: Деян Иванов
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³