Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00369/15092021/110057 - 0IMGSDO
Дата/Час: 15.09.2021 11:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612796 / 2021-05-19 / 351 / ж
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Алиш Горелски, обл. Разград, общ. Лозница, с. Синя вода, адрес: у
Пътува до:
Получател: Алиш Горелски, обл. Разград, общ. Лозница, с. Синя вода, адрес: ул.Еделвайс 16
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Синя вода - ул.Еделвайс 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР3166АХ
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Топчев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³