Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00327/15092021/110018 - C0V3VEZ
Дата/Час: 15.09.2021 11:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №596135 / 2021-01-18 / 30 / м
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Тодювци - тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5984ВК
Километри: 0
Превозва се от: Младен Иванов
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³