Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00351/15092021/110632 - P5LKALF
Дата/Час: 15.09.2021 11:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №595719 / 2021-01-15 / 129 / к
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Кремена Д. Христова", обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, адрес: ул. "Балкан" № 26, ЕИК: 119667400
Пътува до:
Получател: ЕТ "Кремена Д. Христова", обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, адрес: ул. "Балкан" № 26, ЕИК: 119667400
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - Тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6247АН
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Пенчев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.36 м³
Общо: 1 бр. / 0.36 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 7
Куб.м³ 1.4 м³
Общо: 7 бр. / 1.4 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 2.52 м³
Общо: 14 бр. / 2.52 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.45 м³
Общо: 13 бр. / 1.45 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 6
Куб.м³ 0.42 м³
Общо: 6 бр. / 0.42 м³
Всичко: 41 бр. / 6.15 м³