Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12572/00107/15092021/110733 - Z8ZX1T8
Дата/Час: 15.09.2021 11:08
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: АД Алексиеви, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул Гатьо Попов 5, ЕИК: 204047106
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - ул Гатьо Попов 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО8609СК
Километри: 0
Превозва се от: Денислав Димитров
Спедитор: Атанас Данев (Б 5323)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 9
Куб.м³ 1.85 м³
Общо: 9 бр. / 1.85 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 51
Куб.м³ 4.59 м³
Общо: 51 бр. / 4.59 м³
Всичко: 60 бр. / 6.44 м³