Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00538/15092021/111002 - N2XHV2L
Дата/Час: 15.09.2021 11:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622022 / 2021-07-27 / 73 / а
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Физическо лице по чл.193, адрес: , ЕИК: 193
Пътува до:
Получател: снежка енчева, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул в тинчев48
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул в тинчев48
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5756АМ
Километри: 0
Превозва се от: баязит мехмед
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³