Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8402/00147/15092021/111107 - JL0HBPR
Дата/Час: 15.09.2021 11:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №601092 / 2021-02-08 / 1024 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Волкан - Транс" ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Ивайло 8, ЕИК: 205947215
Пътува до:
Получател: "Волкан - Транс" ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Ивайло 8, ЕИК: 205947215
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул. Стопански двор 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: А6251ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Бояджиев
Спедитор: Гутьо Касабов (Б 1199)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³