Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4581/00081/15092021/113016 - UUNCSFY
Дата/Час: 15.09.2021 11:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612190 / 2021-05-14 / 120 / м
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Расим Расимов, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: Даскал Димитров 40
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - Даскал Димитров 40
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Сабри Сабри
Спедитор: Ниази Исмаилов (А-8202)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³