Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01059/15092021/121345 - KBZNRF3
Дата/Час: 15.09.2021 11:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628432 / 2021-09-02 / 1172 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: Ет Зорина 95, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул Георги Киров 22, ЕИК: 118556596
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул Георги Киров 22
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0637СВ
Номер на ремарке: СС0706ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Шефкет Ахмед
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Всичко: 2 бр. / 44 пр.м³ / 24.2 м³